Vissen op rivierkreeft + Wetgeving

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024539/2017-05-02

Uitvoeringsregeling Visserij

Het gaat dan om artikel 2; en vervolgens bijlage 1, de schaaldieren

Artikel 2

Als vissen, onderscheidenlijk schaal- en schelpdieren als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onderdeel a, onderscheidenlijk onderdeel b, van de wet, worden aangewezen de in de bijlage 1 opgenomen soorten.

Bijlage 1. , behorend bij artikel 2

Vissen, schaal- en schelpdieren, bedoeld in artikel 1, tweede lid, letter a, onderscheidenlijk letter b, van de wet:

Schaaldieren

100a. Californische rivierkreeft, Pacifastacus leniusculus (Dana, 1852)
100b. Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft, Orconectes virilis (Dana, 1852)
100c. Gestreepte Amerikaanse rivierkreeft, Procambarus acutus
100d. Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft, Orconectes limosus (Dana 1852)
100e. Marmerkreeft, Procambarus sp.
101. Noordzeegarnaal, Crangon crangon (Linnaeus)
102. Langoeste, Palinurus elephas (Fabricius)
103. Noordzeekrab, Cancer pagurus, Linnaeus
104. Noorse garnaal, Pandalus borealis (Krøyer)
105. Noorse kreeft/Langoestine, Nephrops norvegicus (Linnaeus)
105a. Rode Amerikaanse rivierkreeft, Procambarus clarkii
106. Steurkrab, Palaemon species
107. Strandkrab, carcinus meanas (Linnaeus)
107a. Turkse rivierkreeft, Astacus leptodactylus (Entscholtz, 1823)
108. Wolhandkrab, Eriocheir sinensis, H. Milne-Edwards
109. Zeekreeft, Homarus gammarus (Linnaeus)
110. Zwemkrab, Portunus holsatus, Fabricius

Artikel 3.30 Regeling Natuurbescherming noemt beperkende maatregelen voor o.a. visserij, handel en transport  http://wetten.overheid.nl/BWBR0038668/2018-03-08

Artikel 28a Uitvoeringsregeling Visserij kent een verbodsartikel tot uitzetten van bepaalde soorten rivierkreeft. Hierom het verzoek aan alle handelaren, tussenhandelaren enz. in levende kreeftjes om op hun leveringen, bonnen, orders et cetera te vermelden: **Om verdere verspreiding van exotische rivierkreeften tegen te gaan, is het op grond van artikel 28a Uitvoeringsregeling Visserij verboden om bepaalde soorten rivierkreeft uit te zetten**

VANGMIDDELEN:

Fuiken, Kreeftkorven en ander visserijgerei:

Visserijbenodigdheden.assortiment.2021.januari.1

Hoe is de ontwikkeling in de USA geweest? Een miljoenen business is dit geworden.. en hoe.. https://articles.extension.org/sites/default/files/w/9/9c/Louisiana_Crawfish_Production_Manual.pdf

Wetgeving over Rivierkreeft in Nederland

Nederland is opgedeeld in Privé en Publiek domein. Op beide gebieden is visserijwetgeving van kracht. Zowel privé als publieke watergangen die in open verbinding met andere watergangen staan vallen onder bepalingen van de Visserijwet en aanverwante visserijregelingen. Rivierkreeften vallen onder het begrip ‘Vis’ en vallen onder de spelregels van deze wetten en regelingen. Privé water welke binnen een afgesloten erf ligt is vrijgesteld van bepalingen inzake vangmiddelen. In privé vijvers, afgravingen en dergelijke mag met (mondelinge) toestemming van de eigenaar door niet-beroepsvissers wél met fuiken en andere beroepsvangmiddelen worden gevist. In de andere watergangen gelden de visserijregels. Fuiken zijn beroepsvangmiddelen en mogen doorgaans alleen door beroepsvissers worden gebruikt, mits zij hiervoor de juiste documenten bezitten. Ook wetenschappers kunnen soms met behulp van een ontheffing gebruik maken van Fuiken. De Kreeftenkorf is ook een beroepsvangmiddel en mag door particulieren worden gebruikt op de afgesloten privé watergangen. Binnen Nederland heeft 1 soort rivierkreeft een beschermde status. Deze soort mag men niet bezitten. Ook niet in de eigen vijver of het eigen aquarium. Die soort is de ‘Europese Rivierkreeft’ (Astacus Astacus). Overige in Nederland voorkomende soorten geldt een verbod om ze te verplaatsen naar andere watergangen. Indien iemand een ‘Europese’ vangt, moet die direct weer worden teruggezet. Voor zover bekend is er 1 locatie in Nederland, op het landgoed Warnsborn waar een populatie ‘Europese’ voorkomt.

Het uitzetten van rivierkreeften is verboden in Nederland. Artikel 28a Uitvoeringsregeling Visserij. Met deze maatregel wil de overheid trachten te voorkomen dat soorten zich verder en sneller zullen verspreiden.

Het in de markt brengen van wildvang in Nederland. Vis en schaaldieren die worden geoogst door de beroepsbinnenvisserij mogen met herkomstaanduiding in de markt worden gebracht. Het is door particulieren NIET toegestaan om vis en schaaldieren in de markt te brengen/te verhandelen. Restaurants die direct van hobbyvissers vis of schaaldieren afnemen plegen een economisch delict. Ook beroepsvissers die vis en schaaldieren van particulieren inkopen plegen een economisch delict.

De maanden, september, oktober en november mogen in de Nederlandse Groene Hart polders geen fuiken worden uitgezet. Haagse regeltjes t.b.v. Europese beschermmaatregelen aal. Fuiken zijn effectieve vangmiddelen om rivierkreeft mee te vangen. Visserij mag in deze 3 ‘gesloten fuikenmaanden’ wel met de kreeftenkorf. Particulier gebruik blijft verboden. Ook op het eigen ‘open’ aquatische domein.. Alleen het ‘afgesloten’ erf geeft vrijheden.  En verder is het beroepsmatig gebruik ingeperkt. Men dient tenminste 250 hectare oppervlakte water in de visrechten te bezitten (in huur of eigendom o.i.d). Voorbeeld van private polders in oppervlakte water 10% en 90% weidelandschap.  Dan dient men minstens 2500 hectare agrarisch eigendom in visrecht te huren. Vervolgens moet men via een accountantsverklaring aantonen dat er minstens 8500 euro besomming per jaar gemaakt wordt.. Pas dan kan men de status beroepsbinnenvisser krijgen en ‘beroepsmatig’ met korven en fuiken aan de slag. En vergeet niet: voor er gevist mag worden moeten de overeenkomsten ook nog goedgekeurd zijn door de Kamer voor de Binnenvisserij.

Hoe rivierkreeften met korven en fuiken te vangen?

Hier is geen pasklaar antwoord op te geven. Kennis vergaren over de soorten rivierkreeft. De bijzondere gedragingen van de betreffende soort ontdekken. Waar wandelen ze graag? Hebben ze voorkeur in voeding? Wat algemene tips kunnen we u geven. Maar dat gaat zeker niet altijd op. Kijken naar de omgeving. Speur ze op. Beschadigde oevers? Het kan zo maar zijn dat er een populatie kreeft aan het graven en wroeten is. ’s Nachts wandelen ze soms (maan of juist geen maan..). Met name langs de oevers. Dan kan je met een klein stukje keerwant de wandelaars de korf in wijzen.  Sommige soorten leven juist niet in de oevers. Die kunnen met professionele schietfuiken worden belaagd. Of met korven indien je het juiste aas voor ze hebt. Blikje kattenvoer met visolie? Gaatjes prikken in het blik. In de korf hangen. Wie weet. Maar bovenal is dat de vangmiddelen niet worden schoongemaakt zoals in traditionele fuikenvisserij wel werd aanbevolen door de beroepsvisser van vroeger. Hoe meer de korven en fuiken aangroeien, des te meer natuurlijk worden de vangmiddelen en des te aantrekkelijker voor schaaldieren. Advies.. haal ze niet uit het water; laat ze lekker één met de omgeving worden.

22 gedachten over “Vissen op rivierkreeft + Wetgeving

  • @fabio
   1) Paling en wolhandkrab uit de rivieren mogen niet de consumptiemarkt in. Het niet mogen eten is een station verder. Ik ben er stellig van overtuigd dat artikel 94 van de Grondwet kan worden ingezet. Recht op zelfbeschikking in EVRM.. Het wachten is op burgers die van riviervissers gaan eisen dat ze deze “verboden” dieren per se willen consumeren. Dat ze zelf een wilsbekwame keuze kunnen maken, zonder overheidsinmenging. De tabaks- en alcohol industrie laat de wilsbekwame zelf ook de keuzes maken. Uiteraard dient de ondernemer (riviervisser) zich wel ernstig af te vragen of hij hier aan mee kan werken. In het civiele recht kan hem dat op torenhoge schadeclaims komen te staan, indien hij zijn consumenten onjuist of onvolledig voorlicht.
   2) De Polderkreeften waar dit hele verhaal om draait is een totaal andere biotoop dan de rivieren. Indien Het Groene Hart ook overvloedig met dioxines blijkt te zijn besmet, dan houdt het leven op. De Europese Rivierkreeft komt in grote aantallen voor in Noord-Europa en de Alpen heeft ook nog wel leuke stekken. Daar waar het echt koud blijft doet ie het prima; Nederland is niet zo’n echt thuisland voor die soort en het Groene Hart al helemaal niet. Eerst kennis verzamelen. Later oordelen.

 1. Hoi Andre, ik vraag me 2 dingen af. Het eerste is of je veel bijvangst hebt met deze vorm van visserij. Bijvoorbeeld paling of witvis? Het 2e is de vraag of een particulier kans maakt op een ontheffing bij de overheid om kreeften te mogen vangen als hij het schelpdierrecht mag huren van de eigenaar (bijvoorbeeld het waterschap).

  • Beste kiwiman,

   Om met je 2e vraag te beginnen. Gelijk maar een tegenvraag. Wat brengt jou ertoe om het voorbeeld waterschap te noemen? Waarom bedenk je niet de agrarische private sector als meest aanwezige in Het Groene Hart?
   Particulieren is het niet toegestaan om met beroepsvangmiddelen te werken.. staat toch helder in het verhaal.. De visserijwetgeving biedt de mogelijkheid om Schaal- en schelpdier visserijrechten te huren van eigenaren. Zoetwaterkreeften vallen onder deze noemer (t zijn geen schelpdieren maar schaaldieren). Deze verhuring dient getoetst/gekeurd te worden bij de Kamer voor de Binnenvisserij. na goedkeuring mogen alleen de bij EZ geregistreerde beroepsbinnenvissers met de beroepsvangmiddelen werken. Fuiken en Korven zijn beroepsvangmiddelen.

   Je eerste vraag over bijvangsten met beroepsvangmiddelen. Fuiken zijn doorgaans geschikt voor visserij op aal, zeelt, wolhandkrab, zoetwaterkreeft en kleine schubvis. Des te kleiner de fuik des te minder bijvangst. In het kleine polderwater waar de zoetwaterkreeft domineert, zijn louter kleine fuikjes mogelijk en dus weinig bijvangst. En bovendien PE-fuiken zijn voor vissen met een ontwikkeld zijlijnorgaan weinig aantrekkelijk. De hardheid van de vezels stoot hen kennelijk af. Korven hebben nog minder bijvangst. De in- en uitzwem mogelijkheden zijn aanwezig voor vis. De kreeftjes hebben meer moeite om de weg terug te vinden. Nadeel is dat de korven nog een hele innovatie (betrekkelijk nieuw iets in de Nederlandse visserijwetgeving)weg moeten gaan afleggen om te kunnen concurreren met de fuik.

 2. Hoi andre, dank je wel voor je uitgebreide antwoord. Ik noem het voorbeeld waterschap omdat ik daarvoor werk en omdat ik dat in overijssel doe en niet in het groen hart :-).

  Ik stel de vraag omdat ik van particulieren de vraag krijg of ze er op mogen vissen.

  Groet,

  Iwan

  • Ok Iwan.. helder. Ongetwijfeld zullen er locaties in Overijssel zijn waar de zoetwaterkreeft ook een vaste plek zal innemen/of al ingenomen heeft. Wij denken dat de schaal- en schelpdiervisserij met korven op termijn de voor de hand liggende werkwijze zal gaan worden. Professionele aanpak en het andere aquatische zoveel als mogelijk ongemoeid laten; tenzij daar vanuit andere invalshoeken weer behoefte voor geldt.. Indien jullie waterschap onze knowhow wenst in te schakelen, dan via onze bedrijfsmail info@fuiken.nl contact leggen a.u.b. De particulier mag met de hengel wel gericht op zoetwaterkreeft hengelen (met de juiste papieren). En dat kan heel gericht! Ze mogen de zoetwaterkreeft vervolgens of direct terugzetten in hetzelfde water of meenemen voor eigen consumptie. Particulieren mogen de wildvang zoetwaterkreeft niet verkopen! Het is verboden om zoetwaterkreeft naar elders uit te zetten.

 3. hoi andré

  zitten ze ook in de buurt van rotterdam/ zoetermeer? ik heb fuiken met hondenvoer en kip uitgezet. zitten ze meer in kleine slootjes of ook in grotere sloten en de rotte?

  • Het Groene Hart is hun domein ja.. Je hebt fuiken uitgezet? Welke beroepsvisserij ben je dan? Indien je beroepsvangmiddelen (fuiken zijn beroepsvangmiddelen) inzet zonder de juiste status.. Bedenk dan welk risico je loopt volgens Wet Economische Delicten max. 76.000 Euro boete en 6 jaar gevangenisstraf. De rechter mag het zeggen.. Indien je beroepsvisser bent, neem dan gerust contact met ons op voor samenwerking in de handel van deze pracht

 4. Vraag, zijn er Amerikaanse rivierkreeften of andere dan Nederlandse kreeften in
  Friesland/Groningen?
  En zo ja, waar?

  groet
  J.Karssen

 5. Ik zal het waarschijnlijk niet begrijpen, maar we hebben het hier over een schadelijke exoot (rivierkreeft) die toch goed is voor de consumptie. Als werkloos persoon met wat investeringskapitaal lijkt me dat toch een goede investering, maar ik zie heel veel beren op de weg. Of heb ik het mis?

  • EU-besluit 1143/2014 => 3 augustus 2016 valt de bijl. En v.w.b. de schadelijkheid.. ach elk voordeel heeft z’n nadeel. Ecologisch concurreren ze met native species. Kwetsbare native species als bijv. Zilverreiger, purperreiger, Otter, IJsvogel en zelfs het fossiel onder de NL vissoorten “Grote Modderkruiper” hebben deze hapjes leren waarderen zodanig dat deze soorten t alsmaar beter gaan doen..

 6. Als niet-beroepsvisser en puur voor eigen consumptie twee vragen:
  Welke middelen mag ik gebruiken om rivierkreeft te vangen in de publieke ruimte?
  Heb ik daar nog papieren voor nodig?

  • Publieke ruimte = eigendom ligt bij publieke partij = de vraag stellen wie is dit dan en welke visserij-toelating hebben zij op deze onderhavige ruimte. De hengel is doorgaans het enige vangmiddel welke vrijgesteld is voor niet-beroeps op het publieke domein. Op private -afgesloten- erfwater is slechts toestemming van de eigenaar vereist en kan er na toestemming met fuiken, korven ed worden gewerkt.

 7. Ik houd me niet aan alle Nederlandse wetten en regels. Ik pluk paddenstoelen, bessen en nog veel meer uit de natuur. Daarnaast jaag ik op wild en vis ik op rivierkreeften met fuiken. En dit zonder 1 enkele vergunning. Ik leef er heerlijk op los. Al die Nederlandse regels daarvoor zijn overbodig. In Duitsland mag de rivierkreeft gewoon gevangen worden door particulieren en ook verhandeld worden. In Scandinavië weten mensen niet anders. Alleen hier in Nederland mag je juist weer niets. Daar houd ik me natuurlijk niet aan. De Staat mag wel 3000 wilde dieren laten verhongeren in de natuur bij Almere. En dat gaat ongestraft??

  • De vrije wil. Wat u doet zijn Uw eigen beslissingen.. wij (bedrijfsmatig he) hebben een verregaande zorgplicht opgelegd gekregen van de BV Nederland en geven zo goed als mogelijk informatie over de spelregels. En ja wij hebben onze bezwaren aan de beleidsmakers al vele malen kenbaar gemaakt. Het legaliseren van de visserij op Hollandse wildvang rivierkreeft blijft een lastig thema. Succes met uw vrije status>

  • Deze rivierkreeft komt oorspronkelijk uit Amerika en is een schadelijk dier deze
   kreeft mag wel door beroepsvissers gevangen worden en wordt dan verkocht aan Frankrijk en Spanje .maar wij mogen deze kreeft niet vangen. te gek voor woorden

   • John.. we lezen in jouw antwoord een partijtje ‘hersenspoeling’ van ongekende orde. Papagaaien zullen jaloers zijn op zulk gedrag. man, man, man.. laat je toch niet manipuleren.. te laat.. en toch laten we jouw antwoord toe. ..om te laten zien hoe de hersenen van sommige reaguurders volgestopt zijn met.. gif?, domheid?, of wat het ook moge wezen..? Enkele weken terug heeft de NVWA een partijtje schaaldieren vanuit NL -> ES onderschept omdat een handelaar in de fout is gegaan met grensoverschrijdende handel in.. jaja Johnnie je bent aardig op de hoogte van..

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s